Έργα

Η Expose παρέχει στους εκθέτες όχι μόνο λύσεις για κάθε τους ανάγκη
αλλά και κατασκευές που εξασφαλίζουν την άρτια προβολή των εκθεμάτων στα περίπτερα τους

POSIDONIA

HO.RE.CA

100% HOTEL SHOW

SCHOOL AND OFFICE

MOSTRA ROTA

ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ

BEAUTY

ΑΡΤΟΖΑ

FUR EXCELLENCE

XENIA

LINEA BIANCA

DEFEA

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

FOODEXPO

FOODTECH

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BRIDELINE

LOGISTICS